O Blackroll

BLACKROLL® byl vynalezen v roce 2007 Jürgenem Dürrem. Jedná se o vysoce kvalitní automasážní pomůcky vyrobené v Německu. Tím jsou zaručeny vysoké standardy kvality v oblasti Self Myofascial Release (SMR).

BLACKROLL® pomůcky byly v roce 2009 oceněny prestižní cenou Physio prize za „Produkt s největším benefitem pro jeho uživatele“.

BlackRoll ocenění

Ve spolupráci s předním světovým odborníkem na problematiku fascií Dr. Robertem Schleipem a stejně tak uznávaným sportovním ortopedem Dr. Lutzem Graumannem provádějí klinické průzkumy, kterými ověřují vhodnost BLACKROLL® pomůcek pro terapii svalů a fascií.

BLACKROLL® pomůcky jsou vhodné pro funkční trénink a manuální terapeutické ošetření měkkých tkání.

Využití BLACKROLL® pomůcek umožňuje lidem všech věkových kategorií a sportovních úrovní zlepšit flexibilitu, mobilitu, stabilitu a sílu prováděním jednoduchých cviků a aplikací automasáže. V praxi se jedná o „rolování“ vlastní vahou těla po pomůckách a nebo jejich „rolováním“ po povrchu těla.

Proč je nutná péče o svaly a fascie?

Pokud jsou svaly dlouhodobě přetěžovány (například vadné držení těla, fyzická námaha i pohybová nečinnost), dochází k jejich zkracování. Hromadí se v nich odpadní látky, zhoršuje se prokrvení a zvyšuje se jejich napětí. Podobné zkracování jako svaly postihuje i fascie. Fascie je pojivová tkáň, která svaly obaluje a prochází jimy. Zjednodušeně lze říci, že to je jakási síť, která obaluje všechny části těla ukryté pod kůží. Funkce fascií je také úzce provázána s lymfatickým systémem. Správně fungující svaly a fascie jsou tedy důležité pro celkové držení těla, pohyb a fungující svalovou soustavu.

Jestliže svalová soustava a fascie nepracují z různých příčin správně, pociťuje pacient / klient bolest a ztuhlost.

Ve zdravotnictví se k řešení těchto stavů požívají stále častěji myofasciální techniky a masáže. Stejně tak se ve světě sportu a fitness využívá jako prevence i řešení popsaných stavů funkční trénink a sportovní masáže.

Bylo prokázáno, že BLACKROLL® pomůcky mají při správném používání podobný efekt. Jsou to optimální terapeutické a preventivní pomůcky, které dokáží metodou samouvolnění svalů a fascií například toto:

Správně poučený pacient / klient může cvičit v ordinaci, ale i sám doma, venku, ve fitness, prostě kdekoliv.

Všechny BLACKROLL® pomůcky jsou chráněny ochrannými známkami. To znamená, že je zakázáno jejich napodobování, úprava a jakékoliv zásahy do nich.

BLACKROLL® pomůcky: